Våre tilsette 

Salg og administrasjon

Arne Moe

Dagleg leiar

epost: arne.moe@bjordalbil.no

Telefon: 41 40 28 41

Lasse Strand Gule

Salgs- og markedskonsulent

epost: lasse@bjordalbil.no

Telefon: 95 77 95 45

Kristin Kalvatn

Administrasjonssekretær

epost: faktura@bjordalbil.no

Telefon: 70 04 76 70

Teknisk avdeling

Lorentz Ose Flø

Verksmeister

epost: verkstad@bjordalbil.no

Ole Johnny Bratteberg

Driftsleiar lakk og karosseri

epost: ole@bjordalbil.no

Telefon: 70 04 76 70

Fagarbeidarar verkstad

Erik Langeland

Peter Aksel Vatne

Lærling:

Markus Andre Engeseth

Bjørn Sindre Ytrestøyl

Servicesjef

epost: bsy@bjordalbil.no

Telefon: 90 76 02 77

Ole Martin Ytrestøyl

Teknisk Sjef

epost: verkstad@bjordalbil.no

 

Arnfinn Haugen

Delelager

epost: delelager@bjordalbil.no

Telefon dir.: 70 04 76 82

Fagarbeidarar karosseri/lakk

Per-Arne Vartdal

Beatrice Bjørkedal

Lærling:

Elisabeth Storevik

Klargjering/bilutleige
Andrzej Rzeszutek

Reinhald:

Lisbett Vartdal